Salta al contingut
default image - Sota la Palmera

Declaració d’accessibilitat

Sota la Palmera s’ha compromès a fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accesible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • 9.1.1.1 Contingut no textual
  • 9.1.2.1 Només àudio i només vídeo
  • 9.1.3.3 Característiques sensorials
  • 9.1.4.1 Us del color
  • 9.1.4.3 Contrast
  • 9.1.4.11 Contrast no textual
  • 9.1.4.12 Espaiat del text
  • 9.2.2.1 Temps ajustable
  • 9.2.4.5 Múltiples vies
  • 9.3.1.2 Idioma de les parts
  • 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG
 • Carga desproporcionada
  • No aplica.

Preparació de la present declaració de accesibilidad

La present declaració d’accessibilitat va ser preparada el 31 de maig de 2024.
Darrera revisió de la declaració: 31 de maig de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:
 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’ accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través de l’email info@sotalapalmera.com.
Sol·licituds d’informació accessible i queixes: D’acord amb l’article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades a través del següent email info@sotalapalmera.com.

Procedimient de l’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018, es pot iniciar a través de l’email info@sotalapalmera.com

Contingut opcional

Aquest lloc web:
 • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)
 • compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018
 • està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d’escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024
 • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny.
 • està dissenyat per al seu ús amb javascript.

Mida del text

S’han utilitzat fonts amb mides relatives de manera que si l’usuari prefereix una font major podrà seleccionar-la a través de les opcions de mida de text del seu explorador, generalment Ctrl+ (control més) per ampliar, Ctrl- (control menys) per reduir.

Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de manera que la familiarització amb el contingut de la mateixa sigui senzilla per aconseguir una millor navegació per a les persones que necessiten Ajuts tècnics.
Les pàgines es componen, a grans trets, de les zones següents:
 • Capçalera, amb accés a la pàgina d’ inici, accés a les versions en ambdós idiomes.
 • Menú principal de navegació, amb les opcions principals del web.
 • Zona central de continguts que variarà en funció de si la pàgina és la pàgina principal del lloc, una subhome, sumari, document.
 • Peu, en el qual s’inclou la informació de Sota la Palmera.

Configuració de cookies