Salta al contingut
default image - Sota la Palmera

Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Consulta la pàgina de Avís legal per accedir a la informació de titularitat de la web.
 • Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament i altres drets que s’expliquen al present apartat.

 

Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris, que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es recopila com exposem a continuació.

Informació que els usuaris ens faciliten directament: Sota la palmera recopila i emmagatzema certa informació que l’usuari introdueix a la Web de Sota la palmera o que li facilita de qualsevol altra manera:

 • Qualitat de dades: L’usuari haurà de garantir, tant davant Sota la palmera com davant tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través del web de Sota la palmera. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitades han de ser reals, veraces, actualitzades i pertànyer a l’usuari i no a terceres persones. En cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que s’inviti a aquest tercer a conèixer els nostres textos legals com més aviat millor.
 • Modificació de dades: L’usuari haurà de notificar a Sota la palmera qualsevol modificació que es produeixi a les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

 • Dades derivades de l’ús de la web: Sota la palmera recull les dades derivades de l’ús de la web per part de l’usuari cada vegada que interactua amb la web.
 • Dades derivades de les “cookies”: Sota la palmera utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació als seus usuaris.

 

Amb quina finalitat tractem les dades?

 • Prestació de serveis: Per a aquells serveis o informació que l’usuari sol·liciti a través del formulari de contacte.
 • Missatges promocionals amb opció de cancel·lació: Amb el consentiment de l’usuari, Sota la palmera podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per enviar e-mails comercials relacionats amb els nostres productes i serveis que prestem. En tot cas, es pot evitar l’enviament de nous e-mails comercials sol·licitant-ho a l’adreça de correu electrònic info@sotalapalmera o mitjançant el link que apareix al cos de cadascun dels e-mails que enviem i conseqüentment, Sota la palmera cessarà immediatament en l’enviament de la informació esmentada.
 • Comunicació operativa del servei: Podrem utilitzar les dades personals que l’usuari ens facilita per fer comunicacions via correu electrònic sobre l’operativa del servei.
 • Transmissió de dades a tercers (excepcions): En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en cas que Sota la palmera col·labori amb tercers. Quan Sota la palmera tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’usuari. Quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals). Si ho requereix una normativa.
 • Territori: El servei realitzat per Sota la palmera s’efectua des d’Espanya.

 

Quant de temps conservarem les dades?

Sota la palmera conservarà les dades personals de l’usuari el temps necessari per: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privadesa, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordres pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que us enviem informació i l’interessat no sol·liciteu la supressió o oposició.

 

 A quins destinataris es comuniquen les dades?

Com s’ha indicat a l’apartat anterior, les dades de caràcter personal que Sota la palmera recopili seran exclusivament utilitzades per a la consecució de l’objecte definit a la Web de Sota la palmera. Per a la consecució d’aquest objectiu i la prestació correcta del servei Sota la palmera podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

 • Amb requeriment legal previ, Sota la palmera podrà compartir informació amb organismes d’autoritats executives i/o tercers pel que fa a peticions d’informació relatives a investigacions de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
 • Amb el consentiment de l’usuari: a banda de l’establert anteriorment, s’informarà l’usuari en cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent de les finalitats exposades al web de Sota la palmera (per ex.: amb fins comercials), a fi que tingui l’oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar altrament informació personal de clients amb fins comercials de manera contraria als compromisos adquirits en aquesta Política de Privadesa.

 

Quins drets té l’usuari davant de les dades que facilita?

L’usuari podrà exercir davant Sota la palmera els drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides).
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament. Sota la palmera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • L’exercici dels drets esmentats és personalíssim, per tant caldrà que l’usuari acrediti la seva identitat.

Per exercir els drets previstos a la legislació, l’usuari pot adreçar-se a Sota la palmera a través del correu electrònic info@sotalapalmera o mitjançant escrit dirigit a l’adreça que consta a l’apartat 1 d’aquesta Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

 • Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document vàlid que ho identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació daquests documents.
 • Indicació del domicili de linteressat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar).

L’usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades/Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

 

Com protegim les dades dels nostres usuaris?

Sota la palmera informa a l’usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per garantir la seguretat de les seves dades, a fi d’evitar l’alteració, la pèrdua, l’accés o el tractament no autoritzats dels mateixos.

Tal com s’ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través del web de Sota la palmera no seran cedides a altres entitats o empreses per ser emprades per a les seves pròpies finalitats. Tot i això, algunes empreses subcontractades per Sota la palmera podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l’exclusiu control de Sota la palmera, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al funcionament correcte del Web de Sota la palmera.

 

Cookies

Sota la palmera us informa que teniu instal·lades cookies en els vostres sistemes. Les galetes són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del vostre ordinador. En accedir al web de Sota la palmera el servidor podrà reconèixer la galeta i proporcionar informació sobre la seva darrera visita, millorant o facilitant l’experiència de navegació. Podeu trobar més informació al respecte a la nostra Política de Cookies.

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però podeu configurar el vostre navegador per ser avisat a la pantalla del vostre ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació al disc dur.

 

Modificacions

Sota la palmera es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privadesa amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que us assisteixen.

 

Legislació aplicable

Aquesta Política es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest lloc web. L’ús dels serveis d’aquest lloc web suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Data d’última actualització: 18/03/2024

Configuració de cookies